Wizja i misja - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wizja i misja

INFORMACJE

  
WIZJA I MISJA SZKOŁY


Jesteśmy szkołą:


• promującą zdrowy styl życia;
• pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju;
• prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają
 wiedzę oraz umiejętności usamodzielnienia się;
• zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną;
• wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między
 społecznością lokalną i szkołą;
• zapewniającą dobrze zorganizowane zajęcia w modernizowanym i wzbogacanym w pomoce dydaktyczne
 gmachu szkoły;
• wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie;
• zapewniającą bezpieczeństwo dzieci. 
 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego