Sukces Wiktorii - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sukces Wiktorii

Archiwum 2016/2017

Sukces literacki Wiktorii

      Na XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej nadesłano 8390 zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 508  szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy. Nagrodzone utwory literackie zostały opublikowane w 26. już książce pokonkursowej „Do świata dziecka wchodzi się boso” i wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali 22 maja 2017 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.  Nadesłane na konkurs utwory literackie, biorąc pod uwagę oryginalność tekstu, literackość pomysłu i ujawniony talent autora, oceniała komisja jurorów w składzie:


• Wanda Chotomska – Wasza Ulubiona Poetka- przewodnicząca jury;
• dr Marianna Borawska – literaturoznawca;
• Jolanta Nitkowska-Węglarz – pisarka, dziennikarka;
• dr Barbara Kosmowska – pisarka, literaturoznawca;
• Anna Czerny-Marecka – polonistka, dziennikarka;
• Maria Pietryka–Małkiewicz - polonistka, koordynatorka konkursu;
• Izabela Drużba – polonistka;
• Katarzyna Duda – polonistka;
• Małgorzata Lenart – polonistka, redaktor w Wydawnictwie Lenart;
• Magdalena Walkowiak – polonistka;
• Elżbieta Musznicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ;
• dr hab., prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku - Adela Kuik-Kalinowska;
• prof. dr hab. Zbigniew Zielonka – pisarz, historyk literatury;
• Tadeusz Martychewicz – dziennikarz;
• Jerzy Fryckowski – poeta, polonista;
• Marcin Greczuk – poeta, polonista;
• Grzegorz Chwieduk – poeta, polonista;
• Paweł Duda – znawca literatury fantasy, autor ilustracji do komiksów

Wśród Laureatów konkursu znalazła się nasza koleżanka z klasy V  – Anna Wiktoria Biliczak,
która 22 maja 2017 r. uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu konkursu w  Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.


info: „EMKA”

Relacja z uroczystości podsumowania XXXIII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej


     „Do świata dziecka wchodzi się boso” to motto tegorocznego XXXIII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej, którego jestem laureatką w kategorii poezja.Honorowe patronaty nad konkursem objęli Prezydent Miasta Słupsk oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
      
W poniedziałek, 22 maja 2017 roku o godz. 13.00, w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica  w Słupsku miała miejsce gala z okazji wręczenia nagród w tym konkursie. Na uroczystość zostali zaproszeni laureaci nie tyko z Polski, ale i z Niemiec, Ukrainy czy Litwy. W konkursie brały udział nawet dzieci i młodzież ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nadesłano blisko 8500 zestawów prac, po 5 utworów każdy, a jury, którego przewodniczącą była Pani Wanda Chotomska, wyłoniło laureatów, czyli równorzędnych zwycięzców konkursu. Bardzo cieszy mnie to, że aż dwa moje wiersze - [Nieśmiertelni wieczni...] oraz [Wiosna...] - zostały nagrodzone.
      
W siedzibie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku już od rana trwały przygotowania do uroczystości wręczenia nagród laureatom. W miarę upływu czasu zjawiało się coraz więcej laureatów, a sala Filharmonii zapełniała się przybyłymi gośćmi. Wreszcie, o godzinie 13 rozpoczęła się sama gala. Najpierw przywitały nas władze miasta oraz organizatorzy konkursu. Następnie był czas na część artystyczną. Widzowie obejrzeli spektakl teatralny – niespodziankę, przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Słupsku, w którym prezentowane były wybrane utwory literackie laureatów. Jakie było moje zaskoczenie i radość, kiedy ze sceny usłyszałam mój wiersz!Po spektaklu każdy laureat otrzymał na scenie gratulacje, dyplom oraz pamiątkową książkę z nagrodzonymi wierszami.Atmosfera radości towarzyszyła laureatom konkursu także w foyer Filharmonii, gdzie miał miejsce uroczysty bankiet. Tam raz jeszcze przyjmowaliśmy gratulacje od organizatorów konkursu, mogliśmy się wzajemnie poznać i wymienić historiami powstawania naszych utworów literackich.
     
To było piękne i niezapomniane wydarzenie. Cieszę się i jestem dumna, że mogłam w nim uczestniczyć. Przede wszystkim jednak wiem, że warto pokazywać swoje wiersze i pisać nie tylko „do szuflady”. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła wydać tomik swojej poezji.

Info:   Anna Wiktoria Biliczak z klasy VAnna Wiktoria Biliczak


Wiosna - cudowna pora.
Te kwiaty,
Te ptaki,
Ten cudowny ciepły wiosenny wietrzyk.
Chłodne poranki,
ciepłe noce,
Wszystko co piękne.
Wszystko co jasne, co kolorowe,
Wszystko co właśnie budzi się do życia,
Wszystko co najpiękniejsze.
Kwiaty,
Ptaki,
Noce,
   Dnie...

  Anna Wiktoria Biliczak


  Nieśmiertelni wieczni
  Takich nie ma
  Są chwile mijające
  A każda chwila to ludzkie życie
  Jedno i samotne
  Więc tylko chwilowo zajęci życiem
  Chociaż ono jest małe krótkie i wcale
  Nie dba o to ile mija chwil
  I ilu ludzi zwykłych staje się niezwykłymi


 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego