Kuratorium - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kuratorium

Archiwum 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych!


W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci, przypominam o zachowaniu daleko idącej profilaktyki w celu wyeliminowania ich w rejonie działania Państwa szkół. W związku z powyższym zalecam wdrożenie działań uczulających uczniów na zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi w drodze do i ze szkoły, a także w czasie wolnym od zajęć. Istotnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zachowanie asertywnej postawy młodych ludzi wobec obcych, którzy proponują przejazd samochodem, ofiarowują prezenty, a szczególnie artykuły spożywcze, co może być kluczowym dla ich bezpieczeństwa. Przypomnieć należy również rodzicom o obowiązku opieki nad dziećmi najmłodszymi, szczególnie po zakończeniu zajęć szkolnych.

Opolski Kurator Oświaty
Michał Siek 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego