Podsumowanie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podsumowanie

Archiwum 2016/2017

      Program "Bezpieczna +" - Podsumowanie


     W
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goświnowicach w 2016 roku realizowano - zadania Programu „Bezpieczna +”.  Zajęcia prowadzone były we wszystkich grupach wiekowych i  miały na celu nabycie umiejętności, które pozwolą radzić sobie z negatywnymi emocjami, inaczej niż przez zachowanie agresywne. Przeprowadzono również szereg zajęć propagujących bezpieczeństwo w Internecie. Na zakończenie projektu, uczniowie  otrzymali certyfikaty i pamiatkowe dyplomy.
 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego