Raport - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Raport

DLA RODZICÓW

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ OPRACOWANY PRZEZ
WIZYTATORÓW Z KURATORIUM OPOLSKIEGO
      

      Efektem  kilkutygodniowej pracy wizytatorów jest sporządzony raport. Zawiera on wyniki przeprowadzonej analizy zebranych danych tj.  badań ankietowych, licznych rozmów, wywiadów jakie przeprowadzali wizytatorzy, a także obserwacji lekcji, kontroli dokumentacji oraz bazy szkoły. Zostały opisane podejmowane działania, realizacja zadań szkoły i efekty pracy w dwóch wymaganiach wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wysunięto  także wnioski, które posłużą do analizy dalszej pracy szkoły, budowania planów działań, tworzenia sprzyjających warunków dalszego rozwoju uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem  szkoły!   zobacz
   


 
 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego