Eksperymentownia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Eksperymentownia

Archiwum 2017/2018

PODSUMOWANIE I TURY PROJEKTU
„NAUKA PRZEZ EKSPERYMENT”


      W ramach Projektu „Nauka przez eksperyment” ośmioro uczniów z klas  V-VII wzięło udział w zajęciach w 4 blokach przedmiotowych: matematycznym, fizycznym, chemicznymi biologiczno- geograficznym. Zajęcia prowadzili Jolanta Gałuszko i Małgorzata Simon.
      Zajęcia odbywały się od października do grudnia 2017 r. W sumie uczniowie uczestniczyli w 24 godzinach zajęć, po 6 godzin z każdego bloku. Celem tych zajęć było rozbudzenie u uczniów zainteresowania otaczającym światem, zadawanie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi, przede wszystkim wykorzystywano metody oparte doświadczeniach, obserwacjach i praktycznych działaniach. Takie metody uczyły współpracy w grupie, planowania prostych doświadczeń, wykonywania pomiarów, opisów i analizy wyników. Uczniowie brali również  udział w 2 wycieczkach: do Krasiejowa w październiku 2017r. i do Wrocławia –Afrykarium- XII 2017r.
      Na zakończenie I tury projektu uczniowie w dniu 11.12.2017r. pisali test podsumowujący zdobytą wiedzę i umiejętności. W dniu 10.01.2018r. odbyło się uroczyste zakończenie projekt . Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikaty, a troje uczniów spośród 96 z poziomu szkoły podstawowej, którzy najlepiej napisali test otrzymali nagrody- tablety.
Miło jest nam poinformować, że uczennica naszej szkoły – Magdalena Wywrot z klasy VII znalazła się wśród najlepszych.
INFO:/J.G/


 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego