Historia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia

Archiwum 2019/2020

Dla klas 4-5-6

Przebieg konkursu
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:

1. Postać Księcia Jana Dobrego – Forma pracy: praca plastyczna
w dowolnej technice, format A-4. Praca indywidualna.
2. Legendy związane z panowaniem Księcia Jana Dobrego - komiks
od 3 do 5 jednostronnych plansz komiksu w formacie A-4, wykonanych
w dowolnej technice. Praca indywidualna.

Poszukać informacji w internecie o księciu Janie Dobrym postacią związaną z Opolem i wykonać jedną z powyższych prac do wyboru.

Wszyscy oglądają film Polski Krzyżacy z 1960 r., wymieniają pięć ulubionych scen z filmu oraz piszą krótkie streszczenie filmu. Dalsze instrukcje w przyszłości.

Pozdrawia pan Łukasz Zajdler


 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego