Nasza szkoła - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasza szkoła

INFORMACJE

UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT
Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.

ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI
Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE
W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we  własne siły.

PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI
Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.DOBRZE UCZY KAŻDEGO

Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.

SPRAWIEDLIWIE OCENIA

Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad.


 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego