Tydzień Sportu - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Tydzień Sportu

Archiwum 2018/2019

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
W Goświnowicach


         W dniach: 25 IX 2018 r. 28 IX 2018 r, pod kierunkiem nauczycieli: L. Dachowskiej, A. Pawlik i
Ł. Zajdlera zorganizowano w Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Goświnowicach  EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU- projekt edukacyjny pod hasłem „Z ruchem lepiej!”,  który jest częścią ogólnoeuropejskiego projektu - „#Be Active” (Bądź Aktywny), a w Polsce jest koordynowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
          Mali sportowcy z klas I-III, uczestnicząc w ETS w szkole włączyli się również w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  rozgrywając mecz piłki nożnej pod hasłem „Biało-czerwoni dla Polski Niepodległej”.
          Celem ETS była promocja aktywnego trybu życia na co dzień oraz profilaktyka chorób wynikających z braku ruchu. Wydarzenie sportowe miało charakter zajęć otwartych  dla rodziców , uczniów szkoły i środowiska lokalnego. Nauczycieli w pracy edukacyjnej wspierali rodzice uczniów
kl. I-III,
a wśród nich: A. John,  S.,M. Męcikowie, J. Gibas, V. Burnug, I. Kunysz, M. Talik.
Ambicji i woli walki o zwycięstwo drużyny mogli pozazdrościć małym sportowcom obecni na meczu dorośli.
          Nauczyciele- organizatorzy oraz Dyrektor szk. serdecznie dziękują rodzicom kl. I-III za zaangażowanie się w przebieg rozgrywek sportowych oraz sponsorom placówki: firmie BIOAGRA SA w Goświnowicach (zakup strojów sportowych) oraz Sołtysowi Goświnowic
D. Kwiatkowskiemu i Radzie Sołeckiej (zakup nagród dla sportowców).

INFO:/LD/
      

 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego