Religia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Religia

Archiwum 2019/2020

Religia od 15- 25 czerwca

Przedszkole

Pan  Jezus kocha dzieci str. 70
Wakacje z Bogiem 72


Klasa I

Powtórzenie wiadomości o apostołach.
Chwalimy Boga piosenka
Z Bogiem wyruszmy na wakacje


Klasa II

Powtórzenie  wiadomości o cudach Jezusa
Powtórzenie wiadomości o przypowieściach
Podczas wakacji nie zapominamy o spotkaniu z Jezusem.


Klasa III

Powtórzenie wiadomości o Liturgii Ofiary
Psalmy pieśni pochwalne na cześć Boga
Powtórzenie wiadomości o Mszy świętej


Klasa IV

Powtórzenie wiadomości Stary Testament.
Powtórzenie wiadomości Nowy testament
Moja wakacyjna przygoda z Jezusem


Klasa V

Powtórzenie wiadomo o Mojżeszu
Powtórzenie wiadomości  o świętych polskich

Z
Bogiem wyruszamy na wakacje.

Klasa VI

Powtórzenie wiadomości o św. Faustynie.
Powtórzenie wiadomości o św. Stanisławie.
Podczas wakacji nie zapominamy o spotkaniu z Bogiem


Klasa VII

Jezus jest moim przyjacielem.
Powtórzenie wiadomości o przykazaniach Bożych.
Wakacyjne wędrówki z Bogiem


Klasa VIII

Jezus mnie kocha
Powtórzenie wiadomości dział VI
Z Jezusem wyruszam na wakacje.Religia 8-9 czerwiec 2020

Przedszkole

Dziękuję Panu Jezusowi za jego miłość str. 88


Klasa I

Wakacje z Panem Jezusem str. 114-115


Klasa II
Dobre serce Jezusa otwarte dla nas 102-103


Klasa III

Powtórzenie wiadomości o Pięciu warunkach dobrej spowiedzi


Klasa IV

Boże Ciało


Klasa V

Nauczyciel przewodnik w drodze str.138-139


Klasa VI

Koronka do miłosierdzia Bożego str.188-190
Pozdrowienie Chrystusa – okazywanie religijności 194-196


Klasa VII

Wolność, a samowola str. 167


Klasa VIII

Gromadzic się by rozważać słowo Pana str.107Religia od 1-5 czerwca 2020

WAŻNE!!!
Przypominamy wszystkim uczniom, że przesyłanie zdjęć lub screenów z odrobionych zadań jest potwierdzenim obecności na  zajęciach i podstawą do klasyfikacji.


Przedszkole
Pan Jezus mówi do mnie str. 68-69
Pan Jezus kocha dzieci str. 70

Klasa I
Z Panem jezusem idziemy przez wsie  i miasta Boże Ciało str.96-97
Serce Jezusa źródłem dobrci str 112-113

Klasa II
Trójca Święta str.98-99
Boże Ciało str.100-101

Klasa III
Powtórzenie wiadomości o Sakramencie Pokuty
Powtórzenie wiadomości o rachunku sumienia

Klasa IV
Świątynia Opatrzności Bożej- wotum wdzięczności str.136-137
Zad. Str. 137
Afryka i Azja -Ewangelia na krańcach świata str.138-139 Zad. Str.139

Klasa V
Troskliwa Królowa -Św. Jadwiga str.134-135  Zad.2
Nieugięty przewodnik narodu- Kardynał Stefan Wyszyński str. 136-137 zad. 2

Klasa VI
Niebo
spotkanie z tymi których kochaliśmy str.162-164  zad.3
Oko Opatrzności -str.165-167 zad. Sprawdź wiedzę.

Klasa VII
Mieć autorytet od początku i na niego zapracować
poszukiwanie autorytetów str.161-163 zad.1
Jak pozwolić innym by do nas dotarli. Konflikty w okresie dorastania str. 164-166 zad.2

Klasa VIII
Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo świeckich str.98-100 zad.2
Jak spotkać żywego Chrystusa str.101-103.

Religia od 25 maja 2020r.

WAŻNE!!!
Przypominamy wszystkim uczniom, że przesyłanie zdjęć lub screenów z odrobionych zadań jest potwierdzenim obecności na  zajęciach i podstawą do klasyfikacji.Przedszkole

Z Panem Jezusem idę w procesji str.66
Pan Jezus moim skarbem str.67

Klasa I
Pan Jezus Wstępuje do nieba str.94-95
Wyrażam miłość do mojej mamy str.110-111


Klasa II
Duch święty -pierwszy dar uwielbionego Pana Jezusa str. 96-97
Symbole Ducha Świętego ( narysuj w zeszycie symbole Ducha świętego.

Klasa III

Mój czynny udział we Mszy świętej  pobierz

We wspólnocie Kościoła przepraszamy Boga i ludzi pobierz


Klasa IV

Łagiewniki -iskra miłości str.132-133
Narysuj lub wklej obraz Miłosierdzia Bożego
Wadowice-tu wszystko się zaczęło str. 134-135 ( praca  plastyczna na konkurs).


Klasa V

Ten który głosił naszym przodkom wiarę Św. Wojciech  str.130-131
Dobry pasterz – Św. Stanisław str.132-133
Zadanie – udział w konkursie plastycznym


Klasa VI

Tak żyć by nie okazać się zbyt lekkim str.156-158
Jezus – król inny niż wszyscy st.159-161


Klasa VII

Raz lubię raz nie. Ambiwalencja uczuć str.157-160
Mieć autorytet od początku do kończ albo na niego zapracować str.161-163
Zadanie – udział w konkursie plastycznym


Klasa VIII

Gdy potrzebuję innych. Ruchy i wspólnoty w Kościele
Jak ubiera się święty?
Zadanie – udział w konkursie plastycznym


Religia maj 18-22 maj

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE&t=1116s
– link do filmu

Przedszkole

Temat: Jak Karolek  został papieżem.
Proszę obejrzeć film  dla dzieci„ Jan Paweł II- historia papieża”

Klasa I

Temat: Jak Karolek  został papieżem.
Proszę obejrzeć film  dla dzieci„ Jan Paweł II- historia papieża” . Do zeszytu wpisać temat wkleić lub narysować zdjęcie papieża Jana Pawła II


Klasa II

Temat: Jak Karolek  został papieżem.
Proszę obejrzeć film  dla dzieci„ Jan Paweł II- historia papieża” . Do zeszytu wpisać temat wkleić lub narysować zdjęcie papieża Jana Pawła II


Klasa III

Temat: Jak Karolek  został papieżem.
Proszę obejrzeć film  dla dzieci„ Jan Paweł II- historia papieża” . Do zeszytu wpisać temat wkleić lub narysować zdjęcie papieża Jana Pawła II


Termin pracy plastycznej do 29 maja 2020 r. - więcej o tematach pracy konkursowej


Klasa IV

Temat: Jak Karolek  został papieżem.
Proszę obejrzeć film  dla dzieci„ Jan Paweł II- historia papieża” . Do zeszytu wpisać temat i napisać 5 wydarzeń z życia Jana Pawła II
Klasa V

Temat: Stulecie urodzin Jana Pawła II
Wypisz w zeszycie 10 najważniejszych dat i wydarzeń z życia Jana Pawła II. W ramach 2 lekcji proszę wziąć udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Panią Drozdowską (możliwość uzyskania oceny z dwóch przedmiotów za jedną pracę)


Klasa VI

Temat: Stulecie urodzin Jana Pawła II
Wypisz w zeszycie 10 najważniejszych dat i wydarzeń z życia Jana Pawła II. W ramach 2 lekcji proszę wziąć udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Panią Drozdowską ( możliwość uzyskania oceny z dwóch przedmiotów za jedną pracę)


Klasa VII

Temat: Stulecie urodzin Jana Pawła II
Wypisz w zeszycie 10 najważniejszych dat i wydarzeń z życia Jana Pawła II. W ramach 2 lekcji proszę wziąć udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Panią Drozdowską ( możliwość uzyskania oceny z dwóch przedmiotów za jedną pracę)


Klasa VIII

Temat: Stulecie urodzin Jana Pawła II
Wypisz w zeszycie 10 najważniejszych dat i wydarzeń z życia Jana Pawła II. W ramach 2 lekcji proszę wziąć udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Panią Drozdowską
, pracę przesłac do nauczyciela religii.


Religia 11-15 maj 2020

WAŻNE!!!
Przypominamy wszystkim uczniom, że przesyłanie zdjęć lub screenów z odrobionych zadań jest potwierdzenim obecności na  zajęciach i podstawą do klasyfikacji.


Przedszkole

Pan Jezus posyła Ducha świętego str.62-63

Klasa I

Jezus zmartwychwstały zaprasza do swojego stołu str. 92 -93
W maju oddajemy cześć Maryi Matce Jezusa str. 108-109.


Klasa II

Wzajemna pomoc droga do spotkania z Jezusem zmartwychwstałym str. 90-91
Wniebowstąpienie str. 92-93


Klasa III

O Najświętszym Sakramencie str.162-163
Pieśni eucharystyczne str.194-195


Klasa IV

Na rozstaju dróg – przydrożne kapliczki i krzyże str. 128-129.
Częstochowa – niezwykła wycieczka. Str.130-131
Narysuj lub wklej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.


Klasa V

Z Ewangelią do pogan str.126-127
Polak dla całego świata str.- Jan Paweł II str.128-129.

Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.

Klasa VI

Boże Ciało 150-152
Życie oddane za Boga i Ojczyznę str.153-155.

Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.

Klasa VII

Mówić prawdę i dotrzymywać słowa. Wykroczenie przeciw prawdzie str.151-153.
Maryja Królową Polski. Napisz notatkę o dowolnym sanktuarium Maryjnym w Polsce.


Klasa VIII

Moja parafia i jej historia str. 86-88.
Moja diecezja str.89-91.
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.


Religia  4 -8 maj 2020r.

Przedszkole
Maryja Królową Polski 84-85
W maju modlimy się litanią.

Klasa I
Spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem na Mszy świętej str. 88-89
Jezus zmartwychwstały mówi do nas str. 90-91.


Klasa II
Maryja jest naszą Matką i królową str. 94-95
W maju modlimy się litanią – Narysuj lub wklej do zeszytu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Klasa III
Komunia Święta str.159-161
W maju modlimy się litanią – Narysuj lub wklej do zeszytu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Klasa IV
Przez zamknięte drzwi – niezwykłe miejsce str. 116-117
Góra Oliwna -zapatrzeni w niebo str.118 -119
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.

Klasa V
Duch święty – Przewodnik i Pocieszyciel str. 122-123
Pierwszy spośród dwunastu- Ś. Piotr. Str.124-125
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.

Klasa VI
Fast Food – na co wydaję zaoszczędzony czas str.144-145
Liturgia- dla Boga i dla człowieka 147 -149
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.

Klasa VII
Tradycja, która niesie wiarę str. 145-146
Dlaczego uczciwość się opłaca? Str.148-150
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.


Klasa VIII
Na ile mogę się zbliżyć do Boga str.79-81
Z Jezusem i do Jezusa. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa str. 82-83
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.

Religia 27-30 kwietnia

WAŻNE!!!
Przypominamy wszystkim uczniom, że przesyłanie zdjęć lub screenów z odrobionych zadań jest potwierdzenim obecności na  zajęciach i podstawą do klasyfikacji.


Przedszkole

Pan Jezus objawia się Tomasz str.58
Pan Jezus wraca do Ojca str.60-61


Klasa I

Śpiewamy radosne Alleluja  str. 83-84
Zmartwychwstały Pan żyje wśród nas  85-86

Klasa II

Jezus zmartwychwstały karmi nas swoim ciałem str. 84-85
Razem z Jezusem składamy Bogu ofiary str.86-87

Klasa III

Liturgia Słowa str.154-155
Liturgia Ofiary str.156-158

Klasa IV

Pusty grób- największe zwycięstwo str.112-113
Droga do Emaus -odkrywcza podróż str.114-115
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.

Klasa V

Brat Albert – str.116-117
Święta Teresa z Lisieux -118-119
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.

Klasa VI

Służyć wspólnocie 138-140
Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci str. 141-143

Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.


Klasa VII

Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne str. 139 -141
Kult współczesnych świętych Polaków 142-144
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.

Klasa VIII

Obowiązek ale i przywilej udziału we Mszy świętej 73-75
„Oto wielka tajemnica wiary”-Modlitwa Eucharystyczna 76-78
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.16.04 -24.04.20

WAŻNE!!!
Przypominamy wszystkim uczniom, że przesyłanie zdjęć lub screenów z odrobionych zadań jest potwierdzenim obecności na  zajęciach i podstawą do klasyfikacji.

Przedszkole

Pan Jezus zmartwychwstał Alleluja str.56-57
Zmartwychwstały Jezus przychodzi do apostołów str. 58-59
Spotkanie Pana Jezusa z Magdaleną str.82-83

Klasa I

Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas str. 78-79
W Wielką Sobotę odwiedzamy Jezusa str. 80 -81
Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa str.82-83
Proszę przesyłać zadania na email


Klasa II

Jezu ufam Tobie- niedziela Miłosierdzia Bożego str. 78-79
Jezus żyje i jest z nami str. 80-81
Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem st.82-83
Proszę przesyłać zadania na email

Klasa III

Spowiedź szczera str.144-147
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu str. 148-150
O Mszy świętej str. 151-153
Proszę przesyłać zadania na emailKlasa IV

Golgota – cena zbawienia str. 106-107
Grób Jezusa – sobotnie czuwanie str. 108 – 109
Pusty grób – największe zwycięstwo str. 112-113
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.


Klasa V

Święta Faustyna – apostołka Bożego Miłosierdzia str.110-111
Święta Bernadetta -wybrana przez Maryję str.112-113
Święta Teresa z Kalkuty- służyć Jezusowi str. 115
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.Klasa VI

Wiatr i ogień str. 127-129
Skała i klucze – fundament i władza otwierania nieba str.132-134
Dla królestwa niebieskiego str. 135-137
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.Klasa VII

Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem tolerancji religijnej str. 130- 132
Unia brzeska str.133-135
Kościół Polski w okresie niewoli narodowej str. 136-138
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.


Klasa VIII

Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał str. 64-66
Ten, który zmartwychwstał wstąpił do nieba, aby być dalej obecnym str. 67-69
Przyjdzie, aby nas osądzić str. 70-72.
Proszę wybrać sobie jedno zadanie z każdego tematu i przesłać zadania na email.


Tematy 2.04 -7.04.20
Przedszkole

Z Panem Jezusem idę drogą krzyżową  str.– 52-53
Modlę się przy Bożym Grobie str. 54-55


Klasa I
Temat 36 – Radośnie witamy Jezusa króla -Niedziela Palmowa – str. 74-75
Temat 37 – Jezus jest ukryty w chlebie  - Ostatnia Wieczerza – str. 75-77


Klasa II
Temat  Wielkanoc -Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego str. 74-75
Temat – W każdą niedziele cieszymy się zmartwychwstaniem Jezusa str.76-77


Klasa III

Temat- Żal za grzechy str.138-140
Temat – Mocne postanowienie poprawy str.141-143


Klasa IV

Temat: Wieczernik – ofiara z samego siebie str. 98-99
Temat :Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa str. 100-101

Klasa V

Temat:  Nauczyciel – przewodnik w drodze str.138-139
Temat:  Zmartwychwstanie Pan Jezusa.

Klasa VI
Temat:  Niedziela czas na refleksję str.123-125
Temat: Jezu ufam Tobie str.120-122

Klasa VII

Temat:  Wielki Post – z czego się spowiadać str.190-192
Temat: Wielkanoc – szatan pokonany str.193- 194

Klasa VIII
Temat: „Któryś za nas cierpiał rany” – przesłanie Wielkiego Postu str.193
Temat: Wielkanoc – pusty grób str. 196

W czasie Triduum Paschalnego zachęcamy do uczestnictwa w obrzędach online.


Klasy Młodsze zachęcamy do obejrzenia filmu
https://www.youtube.com/watch?v=sFlw4oMMTX0

Klasy Starsze – 4 część Jezus z Nazaretu
https://www.youtube.com/watch?v=icKoXDzgxPw

Kontakt do księdza;  golaszewskia14@gmail.com ( dla klas, które maja religię z księdzem)
Kontakt do pani:  c.hasiak.sp.goswinowice@gmail.comReligia od 25 marca -31 marca 2020

Przedszkole  

Śpiewam hosanna Panu Jezusowi str. 48-49
Pan Jezus uczy mnie miłości str. 50-51

Klasa I

Temat 31  - Pan Jezus pomaga chorym str. 62-63
Temat 32 – Pan Jezus idzie drogą krzyżową str. 66-67

Klasa II

Temat: Wielki Piątek str.70-71
Temat Wigilia Paschalna str. 72-73

Klasa III

Temat: Sakrament Pokuty str. 133-135
Temat: Rachunek sumienia str. 136-137

Klasa IV

Temat 36 – Tabor – Góra Przemienienia str. 84-85
Temat 37-  Góra błogosławieństw – wskazówki na drodze do szczęścia str. 86-87
Przepisać temat do zeszytu, przeczytać treść z podręcznika, wykonać zadania domowe do zeszytu.

Klasa V

Temat: Tomasz – lekcja wiary str. 106 -107
Temat : Jan Apostoł – str. 108-109, Zad. 2

Klasa VI

Temat-Błogosławiona noc- str. 114- 106
Temat – Chrzcielnica – zanurzyć się w mękę str.117-119

Klasa VII

Temat 37 – Dlaczego chrzest Polski nie był stratą, lecz zyskiem str. 121-123
Temat 38. Korona i krzyż, czyli spór o św. Stanisława str. 124-125.

Klasa VIII

Temat 36 – Chrześcijaństwo, a świat antyczny str.118
Temat 37 – Chrystianizacja Europy str. 122


Tematy należy wpisać do zeszytów oraz przeczytać treść z podręcznika, te klasy które mają podane zadania proszę wykonać w zeszycie. Klasy VI-VIII, zadanie aktualne z ubiegłego tygodnia.

Zadanie dla klasy VI,VII,VIII
Przygotowujemy prezentacje w PowerPoint wybieramy jeden z dwóch tematów.
1. Droga krzyżowa
2. Obrzędy Triduum Paschalnego.
Za jedno zadanie będą dwie oceny ( religia – treść, informatyka wykonanie)
10 slajdów, przejścia, animacje do tekstów i obrazów, tytuł, zakończenie-  czas -
31 marzec do godz. 15.00. Ostrzegam przed ściąganiem gotowców z Internetu, posiadam program ANTYPLAGIAT!!!  Oczywiście można wyszukiwać informacji w sieci, ale należy podać stronę z jakiej się skorzystało. Powodzenia!

Prosimy was o robienie screenów lub zdjęć z wykonywanych zadań i przesyłania ich na  emaile (  zdjęcia z podręczników
, zeszytów)


Kontakt do księdza;  golaszewskia14@gmail.com ( dla klas, które maja religię z księdzem)
Kontakt do pani:  c.hasiak.sp.goswinowice@gmail.com

 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego