Osiągnięcia szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Osiągnięcia szkoły

INFORMACJE

Osiągnięcia uczniów i nauczycieli!!!

Rok szkolny 2018/2019

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE


 • XXXV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku.Tytuł Laureata w kategorii POEZJA - GRUPA WIEKOWA VII-VIII i gimnazjum –

    Anna Wiktoria Biliczak z klasy VII - Opiekun mgr Mirosława Klonowska
KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

 • 15. Ogólnopolski Konkurs Poetycki JA i ŚWIAT organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w  Rzeszowie pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty

      Wyróżnienie w grupie wiekowej kl. 7 8 i gimn. (299 prac) Kaja Szostek kl.VIII
      opiekun: mgr Mirosława Klonowska • XVI Ogólnopolski Konkurs PoetyckoPlastyczny - Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem.

     II miejsce - Anna Wiktoria Biliczak - klasa VII,  Wyróżnienie Milena Polaczy- klasa V - opiekun mgr               
     Celina Hasiak ( wpłynęło 496 prac).


 • XI Dolnośląski Przegląd Twórczości  Literackiej Dzieci I Młodzieży  „i wtedy… (nagle) wszystko stało się jasne” organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie-konkurs o zasięgu ogólnopolskim 198 uczestników/Wyróżnienie  w  kategorii  II (klasy: VII-VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych) - Kaja Szostek z klasy VIII opiekun mgr Mirosława Klonowska


 • XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki OKNO w Chorzowie

     III miejsce - POEZJA w kategorii uczniów urodzonych w latach 2003 2005-
     Anna Wiktoria Biliczak z klasy VII- opiekun mgr Mirosława Klonowska

KONKURSY WOJEWÓDZKIE

 • NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI I SAMORZĄDNOŚCI W REGIONIE organizowany przez Regionalny Zespół

      Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.W kategorii III „Ojczyznę noszę w sercu” - wiersz, skierowanej do
      uczniów kl. VII
VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum,
     Wyróżnienie: Anna Wiktoria Biliczak klasa VII /wpłynęły 263 prace literackie/
      opiekun: mgr Mirosława Klonowska

 • Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego etap wojewódzki Tytuł finalisty Alicja Krusiec kl. VIII

      opiekun mgr Mirosława Klonowska


 • Anna Wiktoria Biliczak, uczennica VII klasy naszej Szkoły, w środę 17 października br. została stypendystką programu Marszałka Województwa Opolskiego „Wspieramy najlepszych”. Stypendium zostało przyznane za bardzo wysoką ogólną średnią ocen przy jednoczesnej wysokiej średniej ocen z zakresu nauk ścisłych i języka obcego, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020. Uroczysta gala wręczenia stypendiów miała miejsce w Filharmonii Opolskiej, a dyplomy stypendialne wręczył Marszałek Województwa. Opiekunem stypendystki jest Pani mgr Joanna Strzałka.     


 • Kaja Szostek -  wyróznienie  w konkursie organizowanym w ramach „Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego w zakresie postępowania uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w sytuacjach zagrożeń”. - Opiekun mgr Łukasz Zajdler


KONKURSY POWIATOWE

XXV Majowe Spotkania z Poezją Korfantów  2019 - powiatowy konkurs recytatorski organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Korfantowie:

I miejsce w I kategorii (kl. IV-VI) – Hanna Wywrot z kl. V
II miejsce w II kategorii (kl. VII-VIII) – Kaja Szostek z kl. VIII
Opiekun – mgr Mirosława Klonowska


 • III Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie

      III miejsce: Anna Trytko  (opiekun – mgr Magdalena Gibas)
      Wyróżnienie: Karolina Korzec (opiekun – mgr Jolanta Gałuszko)
KONKURSY GMINNE

 • XXIV Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny

     III miejsce  w kategorii klas VIII   Alicja Krusiec
     opiekun  –  mgr Mirosława Klonowska


 •  Festiwal Literackiej Twórczości Dziecięcej organizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im.     Jerzego Kozarzewskiego  I miejsce w kategorii poezja Marysia Jodko z klasy VII

       opiekun -  mgr Mirosława Klonowska


 • Uczenica Anna Wiktoria Biliczak otrzymała stypendium artystyczne


 • Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego etap miejsko-gminny Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego w    Opolu -    I miejsce Alicja Krusiec kl. VIII opiekun -  mgr Mirosława Klonowska •  III Gminny Konkurs Pięknego Czytania w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie:

       I m.  w kategorii klas III-IV i awans do etapu powiatowego -  Anna Trytko z kl. IV
      opiekun
mgr Magdalena Gibas

     I m.
w kategorii klas VII-VIII i awans do etapu powiatowego - Kaja Szostek z kl. VIII
     opiekun
mgr Mirosława Klonowska

     II m.
w kategorii klas I-II i awans do etapu powiatowego -  Karolina Korzec z kl. II
     opiekun
mgr Jolanta Gałuszko

     III m. w kategorii klas V-VI - Piotr Jasiński z kl. VI
     opiekun
mgr Mirosława Klonowska

   XIX Gminny Konkurs Recytatorski „Nysa w poezji” w SP nr 3 w Nysie:

    II miejsce – Anna Trytko kl. IV -opiekun – mgr Magdalena Gibas

    II miejsce – Hania Wywrot kl. V-opiekun - mgr Mirosława Klonowska

 • II Gminny Konkurs "Liczba Pi"

     III miejsce - Emilia Lachowicz-kl. VIII - opiekun mgr Joanna Strzałka
Rok szkolny 2017/2018

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

 • XVI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej o Palmę Wielkanocną

     II miejsce Anna Wiktoria Biliczak - wiersz "Modlitwa dziecka"


 • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstwowych #klikaj bezpiecznie -

      udział kl IV-VII- opiekun mgr Celina Hasiak • „Młody hydrolog” Kl. IV-V-VI 5 miejsce J.Strzałka

3 XI 2017 – udział ucz klas IV-VI w ogólnopolskim konkursie. Organizatorem konkursu jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 (zwany dalej „Organizatorem”). Konkurs stanowi element projektu Multimedialna pomoc dydaktyczna „Młody hydrolog”. Celem konkursu jest motywowanie szkół do podejmowania działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zrównoważonego gospodarowania wodami pośród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. KLASA IV-VI
Szkoła zajęła 5 miejsce w Polsce. Otrzymała nagrodę rzeczową o wartości 2000 zł. • XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży

Młodzi Twórcy Literatury „Skrzydła mi rosną u ramion” Książnica Płocka /289 prac konkursowych/
-    III miejsce -  Anna Wiktoria Biliczak z klasy VI
-     udział - Oktawian Mikulski z klasy VII
opiekun
mgr Mirosława Klonowska

 • XI Dolnośląski Przegląd Twórczości  Literackiej Dzieci I Młodzieży

   „A gdyby tak…” - Młodzieżowy Dom Kultury W Lubinie
      /konkurs o zasięgu ogólnopolskim
397 uczestników/
       Laureatka - Anna Wiktoria Biliczak z klasy VI
       opiekun
mgr Mirosława Klonowska

 • Ogólnopolski Konkurs literacki na „Najpiękniejszy list pisany odręcznie” Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie /ponad 700 prac konkursowych/

-      udział w kategorii I klasy IV-VI: Bianka Biliczak kl. IV, Anna Wiktoria Biliczak kl. VI, Wiktoria Antos
       kl. V i Klaudia Fułat kl. V;
-      udział w kategorii II
klasy VII: Alicja Krusiec, Emilia Lachowicz opiekun mgr Mirosława Klonowska.

KONKURSY WOJEWÓDZKIE • Magdalena Wywrot, uczennica klasy VII - stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych II”.

KONKURSY POWIATOWE

 • VII Powiatowy Konkurs Poezji Jana Pawła II - organizowany przez Gminę Pakosławice i Starostwo Powiatowe w Nysie - II - miejsce Kaja Szostek - opiekun mgr Celina Hasiak. • XXIV Majowe Spotkania z Poezją Korfantów  2018

powiatowy konkurs recytatorski organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Korfantowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Nysie.
WYNIKI:
II miejsce
w kategorii I  (kl. IV-VI szkoły podst.)
Hanna Wywrot kl. IV
III miejsce
w kategorii I (kl. IV-VI szkoły podst.)
Anna Wiktoria Biliczak kl. VI
II miejsce w kategorii II (kl. VII szkoły podst. i kl. II - III gimn.)
Kaja Szostek kl. VII • Powiatowe eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej – II miejsce Piotr Jasiński

- opiekun -  mgr Gabriela Sowa - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goświnowicach

 • II Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie.

I miejsce w kategorii klas V-VI i tytuł Mistrza Pięknego Czytania – Piotr Jasiński kl. V
opiekun – mgr Mirosława Klonowska


   

KONKURSY GMINNE

 • XII Mała Olimpiada Ekologiczna

Kategoria wiekowa uczniowie klas IV-VI
I miejsce
Piotr Jasiński
Kategoria wiekowa
uczniowie klas VII i II III gimnazjum
I miejsce
Kaja Szostek - opiekun mgr Joanna Strzałka


 • XXIII Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny

    III miejsce Alicja Krusiec w kategorii klas VII;
    IV miejsce
Marysia Jodko w kategorii klas VI;
    VI miejsce
Hanna Wywrot w kategorii klas IV;
    X miejsce
Oskar Kubicz w kategorii klas V.

    opiekun mgr Mirosława Klonowska • XVIII Gminny Konkurs Recytatorski „Nysa w poezji” w SP nr 3 w Nysie

III miejsce – Hania Wywrot kl. IV;
wyróżnienie – Kaja Szostek kl. VII;
opiekun - mgr Mirosława Klonowska

 • II Gminny Konkurs Pięknego Czytania klas I-VI szkół podstawowych - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie /87 uczestników/

- II miejsce w kategorii klas V-VI oraz awans do etapu powiatowego - Piotr Jasiński kl. V
- wyróżnienie w kategorii klas V-VI -  Anna Wiktoria Biliczak kl. VII
opiekun klas IV-VI
mgr Mirosława Klonowska

 • wyróżnienie w kategorii klas III-IV Ania Trytko kl. III

opiekun klasy III mgr Zuzanna Drozdowska • Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny 12.03. 2018  – I miejsce Piotr Jasiński, II miejsce Maciej Wilk;

opiekun -  mgr Gabriela Sowa - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goświnowicach

 • Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap miejsko - gminny Kaja Szostek - udział - J.Strzałka


 • Konkurs Plastyczny " Marszałek Józef Piłsudski - dziedzictwo jego działalności w moim otoczeniu"   opiekun mgr Zuzanna Drozdowska


Szkoła podstawowa I-V:
Wyróżnienia:

 • 2. Szymon Zieliński – Zespół Szkolno-Przedszkolny Goświnowice

 • 3. Maciej Wilk - Zespół Szkolno-Przedszkolny Goświnowice

Wyróżnienia:

 • Paweł Elmer - Zespół Szkolno-Przedszkolny Goświnowice

 • Klaudia Fułat - Zespół Szkolno-Przedszkolny Goświnowice

 • Szkoła podstawowa VI-VII:

Wyróżnienia:

 • Magdalena Wywrot - Zespół Szkolno-Przedszkolny Goświnowice

 • Dominik Sroka - Zespół Szkolno-Przedszkolny GoświnowiceRok szkolny 2016/2017
 • Jedenasta Mała Olimpiada Ekologiczna.

     Kaja Szostek IX miejsce na 27 uczestników. opiekun mgr Joanna Strzałka

 • V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas piątych drużynowy  wynik II miejsce w gminie Nysa ( M.Jodko, D.Sroka, W.Biliczak ), wyniki indywidualne III miejsce Dominik Sroka, III miejsce Marysia Jodko. opiekun mgr Joanna Strzałka


 • XXXIII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej - Anna Wiktoria Biliczak -Laureatka j opiekun mgr Mirosława Klonowska

 • I Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania „Mistrz Pięknego Czytania 2017 - I miejsce  Anna Wiktoria Biliczak opiekun mgr Mirosława Klonowska.

 • I Gminnym Konkursie Pięknego Czytania  III miejsce   Anna Wiktoria Biliczak - opiekun mgr Mirosława Klonowska.

 • Ogólnopolski Konkurs  Plastyczny ,,Baśnie naturalnie”  - udział Anna Wiktoria Biliczak

 • Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Czytanie jest przygodą” - - udział  Anna Wiktoria Biliczak - opiekun mgr Mirosława Klonowska.

 • XVII Gminnym Konkursie Recytatorskim ,,Nysa w poezji” - udział Anna Wiktoria Biliczak w opiekun mgr Mirosława Klonowska.

 • Festiwal Literackiej Twórczości Dziecięcej organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Kozarzewskiego - udział  Anna Wiktoria Biliczak w Nysie - opiekun mgr Mirosława Klonowska.

 • Ogólnopolski Konkurs Literacki- ,,A miało być tak pięknie”-udział   Anna Wiktoria Biliczak opiekun mgr Mirosława Klonowska.


Rok szkolny 2015/2016


 • IVmiejsce - klasa VI - Kamila Jasińska- X Mała Olimpiada Ekologiczna - opiekum mgr Joanna Strzałka

 • I miejsce - Klasa V-  Alicja Krusiec- Konkurs Matematyczny Klas V - Gminy Nysa - opiekum mgr Joanna Strzałka

 • IV miejsce drużynowo-( Alicja Krusiec, Magdalena Wywrot, Kaja Szostek)- Konkurs Matematyczny Klas V - Gminy Nysa - opiekum mgr Joanna Strzałka

 • I miejsce - klasa III - Piotr Jasiński - Miejsko-Gminny Konkurs Matematyczny dla klas III - opiekun mgr Łucja Dachowska

 • IV miejsce - klasa III - Piotr Jasiński - Miejsko-Gminny Konkursie Ortograficznym dla klas III - opiekun mgr Łucja Dachowska

 • III miejsce - klasa I - Festiwal Piosenki Niepodległej - opiekun mg Zuzanna Drozdowska

 • II miejsce -  klasa I -  XVIII Przeglad Kolęd i Pastorałek -opiekun mgr Zuzanna Drozdowska

 • I miejsce - Kamila Jasińska - klasa VI- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - opiekun mgr Gabriela Sowa

 • II miejsce - Kamila Jasińska -  klasa VI- Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - opiekun mgr Gabriela Sowa

 • IV miejsce- Kamila Jasińska - klasa VI - Gminny Konkurs Recytatorski Nysa w Poezji - opiekun mgr Grażyna Zdanowicz

 • udział  w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym "e-Umiejętności przepustką do"- Kamila Jasińska - klasa VI- opiekun mgr Celina Hasiak

 • Udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie Ekologicznym "Polub baterie" - opiekun mgr Joanna Strzałka

 • Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie "My od Mieszka i Chrobrego 966-2016" ( praca plastyczne -opiekun mgr Zuzanna Drozdowska, prace informatyczne - opiekun mgr Celina Hasiak)Rok szkolny 2014/2015

 • Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klasV.

III miejsce - Kamia Jasińska (opiekun mgr Joanna Strzałka)

 • Mała Olimpiada Ekologiczna - Gmina

II miejsce Kamila Jasińska (opiekun mgr Joanna Strzałka)

 • Gminny konkurs plastyczny " Z Ekologia na Ty"


I miejsce Anest Berdzik - kl V - (opiekun mgr Joanna Strzałka)

więcej informacji


http://www.nysa.eu/aktualnosc-4-6911-konkurs_plastyczny_z_ekologia_na_ty.html

 • Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

III miejsce - Kamila Jasińska kl.V ( opieku mgr Gabriela Sowa)

 • V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego  "Edukacja z Panem T.I.K-iem"

 udział uczniów klas IV-VI - (opiekun mgr Celina Hasiak)Rok szkolny 2013/2014

 • XIX  Miejsko Gminny Konkurs Ortograficzny

III miejsce Kamila Jasińska -  kl. IV (opiekun mgr Mirosława Klonowska)
VIII miejsce Karolina Pawlik
kl. VI (opiekun mgr Mirosława Klonowska)

 • Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Opole- 03.03.2014

 (opiekun mgr Mirosława Klonowska)
Karolina Pawlik
Michał Szymański
Karolina Szlezak

 • III Gminny Przegląd Jasełek Niwnica

I miejsce -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (opiekun mgr Celina Hasiak)
I miejsce
najlepsza gra aktorska-  Karolina Pawlik
II miejsce - najlepsza gra aktorska
Julia Wiewióra

 • XVI Przegląd Kolęd I Pastorałek NDK Nysa

Julii Wojtas, Julii Jodko,Natalii Piekuś wyróżnienie dla uczennic

 • XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek organizowany przez NDK zespół „Kolędnicy” klasa III wyróżnienie; uczn. kl.V-VI zespół „Trio” wyróżnienie, solista J. Worek udział -  

(opiekun mgr Zuzanna Drozdowska)

 • Konkurs plastyczny klas III organizowany przez PWSZ w Nysie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pod hasłem:

„Wiatraki i wodospady źródłem energii”
I m. O. Mikulski,
II m. O. Podruczna,
III m. R. Koza
wyróżnienia: A. Krusiec, M. Lejawa (opiekun mgr  Zuzanna Drozdowska)

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Doodle4 Google „Mój pomysł na pomaganie innym”; udział szkoły

uczn. Klasy IV (opiekun mgr  Zuzanna Drozdowska)  
uczn. Kl. V-VI (grafika komputerowa)
(opiekun mgr.C.Hasiak)

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny wydawnictwa PEARSON English Adventure

„Mali dekoratorzy do dzieła” uczn. Kl. II (opiekun mgr  Zuzanna Drozdowska)

 • Gminny Konkurs Plastyczny „Segreguj”

I miejsce  - Karolina Pawlik
II miejsce - Bartosz Maciocha
( opiekun mgr Joanna Strzałaka)
http://www.nysa.eu/aktualnosc-4-6487-laureaci_konkursu_plastycznego_segreguj.html

 • XV Międzyszkolnym Konkursie Teatrzyków Lalkowych.

II miejsce  uczniowie klas I-II  (opiekunowie mgr Lucji a Dachowska i  mgr Lucyna Klecza)
i miejsce - Teatr „Miniaturka” (opiekun mgr Mirosława Klonowska)
http://www.nysa.eu/aktualnosc-6500-xv_miedzyszkolny_konkurs_teatrzykow.html

 • XX Konkurs Recytatorski w języku niemieckim- etap gminny ( opiekun  mgr Lucyna Klecza)

I miejsce- Julia Wiewióra
II miejsce- Kamila Jasińska
III miejsce- Karolina Pawlik

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego. Konkurs Teatralny dla uczniów szkół podstawowych (  opiekun mgr Lucyna Klecza)

Klasa III- udział
Klasa VI - udział

 • Miejsko-Gminny Turniej Piłki Nożnej

V miejsce kl I-III ( opiekun mgr Lucja Dachowska)
Rok szkolny 2012/2013

 • XIV Przegląd Kolęd i Pastorałek NDK Nysa

III miejsce kl. I-VI ( opiekun C. Hasiak, ks. Andrzej Gołaszewski)
Jakub  Worek
wyróżnienie  (opiekun mgr Lucyna Klecza)
Kl.III
wyróżnienie  (opiekun mgr Lucyna Klecza)

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - „Czujka czadu”

wyróżnienie dla szkoły- (opiekun mgr  Zuzanna Drozdowska)   

 • Regionalny Konkurs Plastyczny  Radia Nysa i Policji

„Bądź widoczny, bądź bezpieczny” wyróżnienie dla szkoły (opiekun mgr  Zuzanna Drozdowska)

 • XIV Międzyszkolny Konkurs Teatrzyków Kukiełkowych Nysa -

I miejsce -  Teatr „ MINIATURKA” - ZSP Goświnowice   (opiekun mgr Mirosława Klonowska)

 • XIV Powiatowe Spotkania Dziecięcych Zespołów Teatralnych  - Paczków 2013r.

II miejsce - Teatr-  MINIATURKA - ZSP Goświnowice ( opiekun mgr Mirosława Klonowska)

 • XIV Festiwal Pieśni Polski Niepodległej  

Jakub Worek wyróżnienie (opiekun mgr Lucyna Klecza)

 • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „ Bezpieczny w sieci powiedz to innym” - Warszawa 2013r.

ZSP Goświnowice wyróżnienie dla szkoły  i nauczyciela ( opiekun mgr Celina Hasiak)

 • Festiwal Polskich Tańców Narodowych i Regionalnych

Nagroda Zespół Taneczny Miniaturka  (opiekun mgr Mirosława Klonowska)

 • XIII Powiatowe Spotkania Dziecięcych Zespołów Teatralnych

kl.III-   wyróżnienie (opiekun mgr Lucyna Klecza)

 • XIII Międzyszkolny Konkurs Teatrzyków Lalkowych „ Legenda o Nawojce”

III miejsce - kl. III -(opiekun mgr Lucyna Klecza)

 • Międzynarodowy  Konkurs Programistyczny „ Baltie 2013”

Wyróżnienie Wiktoria Szostek- (opiekun mgr Celina Hasiak)
Wyróżnienie Mateusz Palutkiewicz- (opiekun mgr Celina Hasiak)

 • XIII Międzyszkolny Konkurs Teatrzyków Kukiełkowych

Teatr  „Miniaturka” wyróżnienie (opiekun mgr Mirosława Klonowska)

 • Festiwal Polskich Tańców Narodowych i Regionalnych

Nagroda- zespól taneczny „Miniaturka” (opiekun mgr Mirosława Klonowska)

 • XIII Powiatowe Spotkania Dziecięcych Zespołów Teatralnych Paczków 2012

II miejsce Teatr „Miniaturka”- (opiekun mgr Mirosława Klonowska)
wykonanie plakatów na logo Gminnego Festiwalu Talentów

wyróżnienie: Klaudia Bryk i  Kamila Worek  (opiekun mgr Zuzanna Drozdowska)


Rok szkolny 2011/2012


 • XIII Festiwal Pieśni Polski Niepodległej

kl. II wyróżnienie (opiekun mgr Lucyna Klecza)

 • XII Międzyszkolny Konkurs Teatrzyków Lalkowych „Legenda o smoku wawelskim”

II miejsce kl.II- (opiekun mgr Lucyna Klecza)

 • XIII Festiwal Kolęd i Pastorałek NDK Nysa

Jakub Worek wyróżnienie- (opiekun mgr Lucyna Klecza)

 • Gminny Konkurs Informatyczny „ Moja Mała Ojczyzna”

I miejsce Dawid Rozmus (opiekun mgr Celina Hasiak)

Rok szkolny 2010/2011

 • XII Przegląd Pieśni Niepodległej NDK Nysa

Jakub Worek wyróżnienie- (opiekun mgr Lucyna Klecza)

 • XI Międzyszkolny Konkurs Teatrzyków Lalkowych „Czerwony Kapturek”

I miejsce kl. I (opiekun mgr Lucyna Klecza)  

 • VII Festiwal Dziecięcej Twórczości Literackiej

I miejsce -Przemysław Zboch (opiekun mgr Mirosława Klonowska)

 • XII Przegląd Pieśni Polski Niepodległej

Wyróżnienie Zespół Taneczny „Miniaturka” (opiekun mgr Mirosława Klonowska)

 • Gminny Konkurs Informatyczny „Moja Mała Ojczyzna”

III miejsce  - Przemysław Zboch ( opiekun mgr Celina Hasiak)

 • Laureatka Gminnego Konkursu „Zachowaj T rzeźwy Umysł”

Karolina Owczarz (opiekun mgr Zuzanna Drozdowska ).

 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego