Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach

trwa inicjalizacja, prosze czekac...
Idź do spisu treści

Menu główne:

#przerwanaczytanie2020
LEKCJA DEMOKRACJIPASOWANIE NA UCZNIA


DZIEŃ CHŁOPAKA26 września Europejski
Dzień JezykówArmia Krajowa
- konkurs wojewódzki

Międzynarodowy Dzień Kropki


NARODOWE CZYTANIE 2020
KONKURS -LOTERIA

Procedury obowiązujące w szkole
 epidemia COVID-19

Przedszkole


Szkoła
  • Procedury przyprowadzania i odbioru ucznia do/ze szkoły

   w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goświnowicach w czasie       zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (zobacz).

  • Procedura organizacji pracy świetliczy szkolnej  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goświnowicach w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (zobacz).


  • Procedura przebywania uczniów na świeżym powietrzu w związku z organizacją pracy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goświnowicach w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (zobacz).


  • Procedura postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zachorowania w Zsepole Szkolno - Przedszkolnym w Goswinowicach (zobacz).


  • Procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w zwiazku z organizacja pracy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goświnowicach w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (zobacz).


  • Organizacja zebrań w roku szkolnym 2020/2021 (zobacz).


  • Organizacja konsultacji dla rodziców w roku szkolnym 2020/2021 (zobacz).


  • Zasady obecności rodziców w szkole (zobacz).Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2020 r.


(zgodnie z poniższym harmonogramem)


Godz. 8.50 – klasa V
Godz. 9.00 – klasa II
Godz. 9.05 – klasa VI
Godz. 9.10
- klasa VII
Godz. 9.15
- klasa III
Godz. 9.20
- klasa IV
Godz. 9.25 – klasa VIII
Godz. 10.30 – klasa I1. Uczniowie przychodzący do szkoły czekają na wychowawców przy wejściu, zachowując obowiązujący dystans społeczny.
2. Tylko jeden rodzic/opiekun prawny ucznia klasy pierwszej może wejść (w maseczce) z dzieckiem do budynku szkoły,
podporządkowując się wszelkim poleceniom wychowawcy klasy.
3. Rodzice uczniów klas II - VIII nie wchodzą na teren przy szkole i do budynku szkoły. Czekają na swoje dzieci
na parkingu przed szkołą.


 
Ilość wejść:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego